برق و الکتریک ساختمان .خ امام خمینی

استان : اصفهان, منطقه 2, امام خمینی
شماره تماس : 09103518607
قیمت (تومان) : تومان
استان :اصفهان

شهر :اصفهان

گروه :خدمات ساختمان

زیر گروه :برق و الکتریک ساختمان

آدرس نورا صنعت اصفهان:خیابان امام خمینی-خیابان بسیج-دستگردقداده

مدیریت نورا صنعت اصفهان:امیداقابابایی

همراه:09335584109-09103518607
آگهی های مشابه